Agenda - Actueel

19 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

27 september Voor de Jeugd Dag – Mentaal welbevinden

Hoe kunnen jeugdprofessionals, ouders en andere opvoeders optimaal bijdragen aan het mentaal welbevinden van kinderen en ...

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Online

Activiteit

30 september Online congres - Zelfcontrole

Veel mensen worstelen met een gebrekkige zelfcontrole. Daardoor kunnen ze zonder daar goed over nagedacht te hebben, impulsief ...

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Online

Congres

30 september Introductiebijeenkomst voorkomen en herkennen van online geweld

Deze training is voor hulpverleners in de (vrouwen)opvang.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Bijeenkomst

30 september Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking tonen dezelfde symptomen van trauma als ieder ander. Toch is trauma vaak lastig te ...

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Leerhotel Het Klooster - Amersfoort

Congres

04 oktober Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Het zorgvuldig uitvoeren van uw taak als aandachtsfunctionaris vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken ...

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Actuele informatie op de website van Apanto

Training

06 oktober Online bijeenkomst over klachtenafhandeling bij seksuele intimidatie

Het College voor de Rechten van de Mens organiseert op woensdag 6 oktober 2021 van 15.00 tot 17.00 uur een online bijeenkomst ...

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Online of Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Bijeenkomst

07 oktober VVR Congres Huiselijk geweld in het Familierecht

De Vereniging voor Vrouw en Recht vindt huiselijk geweld in het familierecht een belangrijk thema en wil haar jaarcongres 2021 ...

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Kaffeetaria, Saffierlaan 10 Utrecht

Congres

11 oktober Aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Het zorgvuldig uitvoeren van uw taak als aandachtsfunctionaris vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken ...

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Actuele informatie op de website van Apanto

Training

11 oktober Workshop over achterlating voor sociale professionals

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en KIS organiseren op 11 oktober 2021 van 10:00 - 11:30  uur een online ...

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Online

Workshop

12 oktober Masterclass Financieel Misbruik bij ouderen

Deze bijeenkomst staat in het teken van financieel misbruik. Dit is een veel voorkomende vorm van ouderenmishandeling.

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Online

Expertmeeting

Ga naar