Toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord verlengd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Noord-Holland Noord verlengd van 1 oktober 2018 tot 15 januari 2019.

Dat gebeurde op eigen verzoek van de Veilig Thuis organisatie. Deze heeft meer tijd nodig om verbeteringen te realiseren.

Op 30 maart 2018 werd Veilig Thuis Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD Hollands Noorden) onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. De inspectie heeft nu geconstateerd dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord op alle verbeterpunten maatregelen heeft ingezet, maar dat deze nog niet op alle punten leiden tot afdoende verbeteringen. Het sturen op de wettelijke termijnen en het monitoren van meldingen vraagt om meer aandacht.

Vertrouwen

Tegelijkertijd worden op dit moment wel de goede stappen gezet om tot duurzame resultaten te komen. Veilig Thuis Noord-Holland Noord laat voldoende urgentiebesef en actiebereidheid zien, daarom heeft de inspectie het vertrouwen dat de organisatie deze verbetering zal doorzetten.

Gedurende het traject van verscherpt toezicht voert de inspectie op meerdere momenten verschillende toezichtactiviteiten uit. Deze bestaan onder andere uit (on)aangekondigd toezicht op locatie, bestuurlijke gesprekken en het structureel volgen van managementinformatie.