Mannenopvang bijna altijd vol

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaker hulp. De opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zit bijna altijd vol.

Dat zeggen organisaties die die opvang voor hun rekening nemen vandaag in De Gelderlander.

De mannenopvang in Nederland bestaat bijna tien jaar. In de beginjaren waren de opvangplekken voor 70 procent bezet, inmiddels zitten ze bijna altijd vol. Het vermoeden is dat er niet meer mannen mishandeld worden, maar dat ze vaker hulp zoeken.

Er zijn in Nederland inmiddels zes organisaties die mishandelde mannen opvangen en samen een landelijk netwerk vormen. Zij hebben in de afgelopen vijf jaar meer dan negenhonderd mannen tijdelijk onderdak geboden.

Inventarisatie hulpaanbod

De Avans Hogeschool voert een inventarisatie uit naar het huidige hulpaanbod voor mannen. Daarbij wordt gekeken naar zowel het hulpaanbod voor daders als het hulpaanbod voor slachtoffers en de problematiek waarop dat aanbod is gericht (bijvoorbeeld huiselijk geweld, vaderschap of seksualiteit).

Ook gaan de onderzoekers in op de vraag of het huidige aanbod voor mannen volstaat. Dit onderzoek wordt op 19 november gepresenteerd op het congres 'Mannenmishandeling het taboe voorbij?'.