Gemeenteraad Utrecht bezorgd over functioneren Veilig Thuis

De Utrechtse gemeentepolitiek maakt zich zorgen over het functioneren van Veilig Thuis en de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE).

Gezinnen die slechte ervaringen met deze organisaties hebben, worden opgeroepen om hun klachten naar de Utrechtse gemeenteraad te sturen.

De PVV wil de klachten in een zwartboek bundelen en heeft Utrechters gevraagd om hun klachten met de partij de delen. Als er genoeg klachten binnenkomen wil de PVV een raadsinformatiebijeenkomst organiseren. De PvdA sluit zich bij dat voorstel aan, maar benadrukt dat de hele gemeenteraad, en niet specifiek de PVV of de PvdA ervaringen van mensen moet horen.

Ook de VVD voelt wel wat voor een bijeenkomst. Ook deze partij heeft signalen ontvangen dat SAVE en Veilig Thuis niet opgewassen zouden zijn voor hun taak.

Raadsinformatiebijeenkomst

Op een raadsinformatiebijeenkomst kunnen raadsleden met burgers en organisaties met elkaar in gesprek treden. Dan komen de klagers aan het woord, maar ook hulpverleners, en de organisaties Veilig Thuis en SAVE zelf.