Factsheet gemeentelijke financiering aanpak huiselijk geweld

Hoe kunnen gemeenten de nieuwe taken die ze hebben gekregen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling financieren?

De VNG heeft een factsheet gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe dit nu is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

De financiering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling verloopt via de DU VO die centrumgemeenten ontvangen en via de Algemene Uitkering die alle gemeenten ontvangen. Onderdeel van de Algemene Uitkering zijn de middelen voor Jeugd en Wmo. Hieruit wordt het beleid rond de Aanpak kindermishandeling gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de financiering van de Veilig Thuis-organisaties.

Wijzigingen

De huidige financiering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling komt voort uit wijzigingen die er in het recente verleden hebben plaatsgevonden. Daarom is ook de recente historie opgenomen in de factsheet.