Nieuw Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

De VNG heeft het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis gepubliceerd. Hierin staan richtlijnen beschreven hoe de medewerkers van Veilig Thuis moeten handelen. Het protocol heeft betrekking op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Eenduidigheid

Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de Veilig-Thuisorganisaties. Er zijn in totaal 26 regionale Veilig-Thuisorganisaties. Deze zijn verenigd in het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT). Het vorige Handelingsprotocol dateert uit 2014.

Inzicht

Voor de professionals buiten Veilig Thuis geeft het protocol een helder inzicht hoe het samenspel tussen hen en Veilig Thuis verloopt en welke afwegingen Veilig Thuis daarbij maakt. Gezinnen en huishoudens die met Veilig Thuis te maken krijgen, kunnen in het protocol lezen wat zij van Veilig Thuis kunnen verwachten, hoe zij worden geïnformeerd en wat hun rechten zijn.