NVGK presenteert richtlijn ouderenmishandeling

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft gisteren de richtlijn 'Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein' in ontvangst genomen. De richtlijn is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVGK).

De nieuwe richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen. De richtlijn bevat een overzicht van signalen en risicofactoren zodat zorgverleners ouderenmishandeling in al zijn varianten kunnen herkennen. Mocht een zorgprofessional mishandeling vermoeden, dan wordt geadviseerd om dit op te nemen in het medisch dossier van de patiënt.

Samenwerking

Volgens externe linkde NVGK moeten ziekenhuizen, gemeenten, huisartsen en andere betrokken partijen hun handen ineen slaan bij mogelijke ouderenmishandeling. Goede samenwerking is noodzakelijk om de patiënt (en eventuele mantelzorger) adequaat te kunnen helpen.

Mantelzorgcheck

In het document is ook een overzicht van wet- en regelgeving omtrent zorgvuldig handelen bij ouderenmishandeling opgenomen. Net als een mantelzorgverleningscheck in het geval van mantelzorg voor de oudere. Deze check moet duidelijk maken over de mantelzorger nog wel voldoende in staat is om zijn of haar taken uit te voeren.