Lokale allianties tegen financieel misbruik onder ouderen

Ongeveer 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met financieel misbruik in de thuissituatie. In 2015 is de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak tot stand te brengen: lokaal, regionaal en landelijk.

Daarbij wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Leden van de Brede Alliantie zijn landelijke organisaties en instanties die vanuit hun eigen expertise betrokken zijn bij het voorkomen en aanpakken van financieel misbruik van ouderen.

Lokale allianties

In het hele land namen professionals het initiatief tot ‘lokale allianties’: netwerken van private en publieke deelnemers die hun kennis over financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan allianties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, en (thuis-)zorginstellingen. Binnen een lokale alliantie ontstaan ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op.

Ondersteuning

Het ministerie van VWS gaf eind mei 2018 een aanjaagteam de opdracht om een tijdelijke ondersteuningsstructuur op te zetten voor lokale allianties. Het team ondersteunt de bestaande lokale allianties en jaagt de oprichting van nieuwe lokale allianties aan.