Friesland wil overkoepelend samenwerkingsverband tegen ouderenmishandeling

Friesland wil een overkoepelend samenwerkingsverband dat lokale allianties kan ondersteunen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dat meldt De Leeuwarder Courant.

Lokale allianties zijn bedoeld om als gemeenschap alerter te zijn op signalen van financiële uitbuiting van ouderen. Door het hele land zijn de afgelopen jaren initiatieven genomen om tot dergelijke allianties te komen. In deze lokale netwerken wordt kennis over financieel misbruik van ouderen gedeeld en gebundeld. Deelnemers zijn bijvoorbeeld notarissen, bankmedewerkers, bewindvoerders, wijkagenten en hulpverleners.

Niet van de grond

In Dantumadiel werd twee jaar geleden de eerste Friese alliantie gevormd. Maar door omstandigheden is deze volgens De Leeuwarder Courant nog niet van de grond gekomen. In Leeuwarden worden morgen afspraken ondertekend. De gemeenten Weststellingwerf en Súdwest-Fryslân volgen later dit jaar. Het is de bedoeling dat er, anders dan in de andere regio’s, in de provincie ook een overkoepelend samenwerkingsverband wordt gevormd, dat de lokale allianties kan ondersteunen.

Symposium

Morgen vindt in Leeuwarden het symposium Kijk niet weg plaats, over de aanpak van ouderenmishandeling in Friesland.