Projectenpool ‘Van denken naar doen’ van start

De projectenpool: 'Van denken naar doen' is vandaag van start gedaan. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s om, via gemeenten, hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen.

Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls. Die impuls moet zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten. Het gaat om aanvragen voor een bedrag vanaf 25.000 tot 100.000 euro.

Regionale aanpak

Deze financiële impuls past in de algemene ondersteuning die het programmateam GHNT biedt ten behoeve van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is in 2019, 2020 en 2021 per jaar een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar.

Actielijnen

Een randvoorwaarde bij de selectie van de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan één van de drie actielijnen en de daarbij behorende bouwstenen.

De drie actielijnen zijn:

  1. Eerder in beeld.
  2. Stoppen en duurzaam oplossen.
  3. Aandacht voor specifieke doelgroepen.

Zo is er een directe lijn met de realisatie van de doelstellingen van het programma GHNT. 

Criteria

Samen met de leerkringen, het kernteam en de stuurgroep van het programma GHNT zijn nog een vijftal aanvullende criteria benoemd, waarop projecten worden getoetst om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.