Krachtige impuls vanuit projectenpool GHNT

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft onlangs bekendgemaakt welke projecten een (extra) financiële impuls krijgen vanuit de projectenpool Van Denken naar Doen 2019.

In totaal is er een bedrag van ruim 3 miljoen euro toegewezen.

Zowel het versterken van lokale teams als de inzet op MDA++ scoren hoog op de lijst met projecten die een (extra) financiële bijdrage vanuit de GHNT projectenpool krijgen. Plegeraanpak en traumascreening komen op een gedeelde tweede plaats en op drie staan ouderenmishandeling en sociale steun aan kinderen.

Budget overschreden

Er werd in totaal voor een bedrag van € 5,5 miljoen aan projecten ingediend. Hiermee werd het voor 2019 beschikbare bedrag van € 3 miljoen overschreden. Niet alle aanvragen konden dus worden gehonoreerd. In totaal is er een bedrag van 3.199.042 euro toegekend.

Het projectteam GHNT heeft alle aanvragen beoordeeld in samenwerking met specialisten vanuit de ministeries van VWS en JenV. Bij de selectie werd rekening gehouden met de kwaliteit van de voorstellen, regionale spreiding en het onderwerp van het project. Ook is meegewogen welke projecten de meest kansrijke impulsen creëren voor de structurele aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling of waarvan de inschatting is dat de lerende elementen snel toepasbaar zijn in andere regio’s.

Projectoverzicht

Er is een quick view van alle thema’s en de regio’s die daaraan werken met projecten die een (extra) financiële impuls hebben gekregen gepubliceerd. Meer informatie over de GHNT projectenpool Van Denken naar Doen staat op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.