Column Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft weer een column geschreven. Hierin staat hij onder andere stil bij wijzigingen in de samenstelling van het programmateam GHNT.

Op volle kracht vooruit

Deze de zomer ging het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) in wisselende samenstelling door. Kort voor de zomer werd de Regionale route 2022 gelanceerd.

Kielzog in het water.

In de zomer werden de aanvragen beoordeeld voor (extra)financiële impulsen vanuit de projectenpool ‘van Denken naar Doen’ en werden de regionale ronde tafelgesprekken ter voorbereiding op de derde voortgangsrapportage gepland.

In de samenstelling van het Programmateam (GHNT) zijn een aantal wijzigingen te melden.

De personele bezetting is net als de middelen, methoden met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling aan verandering onderhevig. De meer dan 100 actiepunten uit het programma vragen in verschillende stadia van het programma om een flexibele aanpak en inzet van mensen en middelen. Lieke Bruinooge, Gerrianne Rozema, Wietske Dijkstra en Gido de Vos blijven, zoals dit voorjaar gemeld, de vaste aanspreekpunten voor regionale adviezen.

Per 1 september heeft Hilde Middelkamp een nieuwe functie binnen VWS, zij was als senior beleidsambtenaar de verbindende schakel tussen het programmateam en VWS, één van de drie opdrachtgevers van het programma GHNT. Haar plaats wordt ingenomen door Rianne Twijnstra die ook al geruime tijd werkzaam is binnen VWS, domein Jeugd.

Ik ben blij dat we eveneens vanaf 1 september kunnen samenwerken met Paulien Korsten, een (financieel) trainee, die het programmateam zal ondersteunen in een aantal trajecten met betrekking tot inkoop, regelgeving en de administratieve verwerking daarvan. Paulien zal met regelmaat ook aanwezig zijn bij regionale overleggen en zo ook meer inhoudelijke kennis verwerven binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Om over nog wat extra menskracht binnen het programmateam te beschikken gaan we samenwerken met ZZP-er Carla Veenman, die voor een aantal uren per week aan het programma wordt verbonden.

Ten slotte werven we op dit moment samen met de Directie Jeugd van VWS een junior collega, die op basis van 50/50 voor de directie Jeugd als ook voor het programma GHNT zal werken. Deze vacature staat zowel intern als extern open.

Ik heb er vertrouwen in dat we in de nieuwe samenstelling op volle kracht vooruit kunnen en kijk uit naar de samenwerking met de nieuwkomers en wederzijdse ontmoetingen de komende maanden.

Jan Dirk Sprokkereef