Campagne meldingsbereidheid seksueel geweld

Dit najaar start een meerjarige campagne om de meldingsbereidheid van slachtoffers van seksueel geweld te vergroten.

In de campagne wordt aandacht besteed aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG) als belangrijk handelingsperspectief voor slachtoffers van seksueel geweld.

Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Dekker reageert hiermee op vragen van GroenLinks Kamerlid Buitenweg. Zij wilde onder meer van de minister weten of hij ook vindt dat slachtoffers van seksueel geweld zo min mogelijk drempels moeten ervaren om zich te melden bij de Centra Seksueel Geweld.

Vergoeding zorgkosten

Dekker laat weten deze mening te delen. 'Dat is juist de reden waarom ik, samen met de minister van VWS en de minister voor Medische Zorg, in januari 2020 een pilot start om gedurende een jaar het eigen risico van de zorgkosten te vergoeden, dat een bezoek aan het CSG kan kosten.'

Verder schrijft Dekker dat minister De Jonge (VWS) met de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap en GGZ Nederland in gesprek is over wat er nodig is om de bekendheid van de CSG’s onder professionals verder te vergroten.