Column Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een column geschreven. Hierin beschrijft hij de meest recente bewegingen in mensen en middelen binnen het programma GHNT.

Het programma GHNT en het programmateam bewegen mee met de ontwikkelingen en ervaringen die we gedurende het eerste anderhalf jaar in het programma hebben opgedaan. Zo wordt, naar aanleiding van de recente evaluatie, de opzet van de leerkringen aangepast.

De leerkringen worden meer thematisch in plaats van geografisch ingericht. De doelstellingen worden uit elkaar gehaald, en het programmateam zal specifieker gaan aangeven voor wie de ‘Leren 2.0’ bijeenkomsten zijn bedoeld. Er kan worden ingeschreven op dialoogsessies, die als intervisie methode benut kunnen worden. Deze ontwikkeling past bij deze fase waarin de GHNT-regio’s hun thema’s hebben bepaald en de prioriteiten van het programma. Zo faciliteren we een belangrijk element: het leren (van elkaar) door projectleiders nog gerichter dan tot nu toe.

Op twee van de prioriteiten moet veel werk verzet worden en was de capaciteit ontoereikend. Het betreft ‘Traumascreening en behandeling’ en ‘Ieder kind geïnformeerd’. Voor deze beide onderwerpen opdrachten is extra capaciteit ingehuurd. Channa Al zal in een combinatie functie deze thema’s onder haar hoede nemen. Zij is verbonden als consultant aan BMC. De opdracht ‘Ieder kind geïnformeerd zal zij samen uitvoeren met haar collega Rolf Snaterse, die zich specifiek met de onderwijskant zal bezighouden. Vanuit het programmateam blijft Gido de Vos verantwoordelijk voor trauma en Wietske Dijkstra voor ‘Ieder kind geïnformeerd’. Channa is per e-mail bereikbaar via cmw.al@geweldnergensthuis.nl.

Om te zorgen dat de middelen die we hebben op een passende manier ten goede kunnen komen aan de regio’s, moet op de achtergrond veel werk verzet worden. Voor een half jaar (tot februari 2020) ligt dit in handen van Paulien Korsten, die als trainee deel uitmaakt van het programmateam. Om dit ook voor daarna te borgen lopen er gesprekken om een vaste parttimer te werven als financieel adviseur. Vanaf 1 januari zal Janine van Rooden het team versterken en een aantal acties oppakken. Zij gaat voor 50 procent van haar tijd werken voor VWS en voor 50 procent binnen het programma GHNT. Omwille van de continuïteit blijven de huidige regioadviseurs van het programmateam voor alle regio’s ongewijzigd, ook na 1 januari.

Ten slotte wil ik benadrukken dat we al deze bewegingen niet konden maken als we niet kunnen steunen op het constructieve werk dat gedaan wordt door de regionaal projectleiders. De echte verbeteringen worden immers in de praktijk van alledag van de 28 regio’s gerealiseerd. Hen zo optimaal mogelijk faciliteren is één van de belangrijkste opgaven waarvoor het landelijk programma GHNT staat. Om die reden kijken we continu naar wat de beste vormen hiervoor zijn. Met deze recente bewegingen in mensen en in middelen kunnen we de uitdagingen in de komende periode zowel regionaal als landelijk weer aan.