Veel ervaringskennis bij medewerkers vrouwenopvang

Een ruime meerderheid (81%) van de medewerkers in de vrouwenopvang heeft ervaring met huiselijk geweld. Dat blijkt uit het project ErvaringsWIJs, een onderzoek naar ervaringskennis onder professionals die werken met slachtoffers van huiselijk geweld.

Het is voor het eerst dat welzijnsorganisaties onderzoeken wat de eigen ervaringen van medewerkers zijn. In de zorgsector wordt dit al langere tijd gedaan.

vrouw met 8 uitgestoken handen om haar heen

Het project ErvaringsWIJs ging eind vorig jaar bij vier vrouwenopvang organisaties (Moviera, Blijf Groep, Arosa en Perspectief) van start.

"Doel van dit onderzoek is het inventariseren van de aanwezige kennis en het vervolgens benutten van ervaringsdeskundigheid van medewerkers bij de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld. En het beschrijven van kenmerken van ervaringskennis op het gebied van huiselijk geweld", aldus Alie Weerman, lector GGZ & Samenleving aan de Hogeschool Windesheim Zwolle. Zij gaf leiding aan het onderzoek.

Potentieel

Deze maand werd het project afgesloten en werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Een van de meest opvallende resultaten heeft betrekking op het potentieel aan ervaringskennis van huiselijk geweld in de organisaties. 81 procent van de medewerkers geeft aan ervaringen te hebben met huiselijk geweld. Meer dan de helft van de medewerkers (57%) met ervaringen met huiselijk geweld geeft aan te willen leren deze ervaringen professioneel in te zetten in hun werk.

Toolkit

Bij de vier opvangorganisaties is inmiddels een beweging op gang gekomen waarin met elkaar gesproken wordt over de plaats en betekenis van ervaringsdeskundigheid in de organisaties. Omdat er behoefte is aan structuur, kaders en kwaliteitscriteria wordt er een toolkit ontwikkeld. Deze kan door de teams gebruikt worden om samen het werken met ervaringsdeskundigheid verder vorm te geven.