Mattias Gijsbertsen nieuwe programmadirecteur GHNT

Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op.

Gijsbertsen ('s-Gravendeel, 19 februari 1985)  is sinds 2014 wethouder in Groningen, waar hij tevens locoburgemeester is en verantwoordelijk voor coördinatie Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid en Inkomen & Schulden.

Sinds 2006 is hij actief in de Groningse politiek (GroenLinks) als gemeenteraadslid, hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en was in 2011 en 2012 docent politiek aan de School of Media van Hogeschool Windesheim.

Gijsbertsen weet bestuurlijk draagvlak te gebruiken om concrete stappen te zetten en heeft als formateur van het huidige college van Groningen laten zien dat hij eenheid kan creëren en verbindingen kan leggen tussen uiteenlopende belangen.

Veel ervaring

Vanuit de dagelijkse praktijk in Groningen brengt Gijsbertsen veel ervaring mee op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij is nauw betrokken geweest bij de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik. Dit heeft onder meer geleid tot de Tien van Noord, als basis voor maatregelen in noordelijke gemeenten en betere signalering. Groningen verkreeg als eerste gemeente het keurmerk meldcode van de LVAK.

Op dit moment is Gijsbertsen lid van de Stuurgroep GHNT en volgt vanuit die functie de voortgang op het programma.