Column Mattias Gijsbertsen

Mattias Gijsbertsen, de nieuwe programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een column geschreven. Hierin beschrijft hij de meest recente bewegingen in mensen en middelen binnen het programma GHNT.

Een missie naar Mars

"Wat een voorrecht om aan de slag te mogen gaan als directeur van Geweld hoort nergens thuis!

Het is welhaast een missie naar Mars: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling is een enorme en complexe opgave. Er is jarenlang veel onderzoek gedaan, veel gedacht, veel geprobeerd en veel al bereikt. Toch zijn we nog niet waar we willen zijn: te veel mensen in ons land dragen dagelijks de gevolgen van onveilige thuissituaties. Een ieder die daar persoonlijke ervaringen mee heeft, weet hoe groot en indringend die gevolgen kunnen zijn.

De belofte van ons programma is dat we met vereende krachten, politiek-bestuurlijk commitment en de bereidheid om dingen te leren en anders te doen alles op alles zetten om deze “Marslanding” te laten slagen. Vanzelfsprekend houdt het werk voor veilige thuissituaties niet op na een paar jaar, maar zal het altijd inzet en aandacht vergen. Toch hopen we in de belangrijke tijd die nog voor ons ligt in dit programma het verschil te maken, een fundament te leggen om nog in lengte van jaren het grootste geweldsprobleem van Nederland beter aan te kunnen pakken.

Een cruciale rol hierbij is weggelegd voor onze regionale projectleiders, die overal in Nederland al goede dingen tot stand hebben kunnen brengen. Op landelijke schaal heeft de nieuwe meldcode meer vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling zichtbaar gemaakt. Ook zijn plannen en kaders ontwikkeld om via effectievere hulp en betere samenwerking tussen zorg & veiligheid geweld eerder en duurzaam te kunnen stoppen. Er is een kwaliteitskader opgesteld voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en er zijn definitieve bouwstenen voor MDA++ vastgesteld. De laatste periode van het programma zal vooral in het teken staan van het implementeren van alles wat ontwikkeld is en het borgen daarvan voor de toekomst.

Deze bijzondere tijd als gevolg van het coronavirus belemmert ons soms in de voortgang die we willen boeken. Het voorkomt ook dat ik in persoon met veel van jullie kennis kan maken. Tegelijkertijd weten we dat de opgave er deze maanden alleen maar groter op wordt. Veilig thuis kunnen zijn is nooit belangrijker en kwetsbaarder geweest dan nu.

Ik zal proberen via andere wegen toch met veel van jullie contact te hebben de komende tijd. Samen met de professionals in het programmateam zal ik me inspannen om de projectleiders optimaal in staat te blijven stellen om voortgang te boeken in hun regio’s. Aarzel niet, zeker niet in deze periode waarin ik me oriënteer, om via mail of via dit platform mij te vertellen waar je tegenaan loopt, welke adviezen je voor me hebt en hoe ik je zou kunnen ondersteunen.

Ik kijk uit naar onze ontmoetingen in welke vorm dan ook en wens jullie een goede gezondheid!"


Mattias Gijsbertsen mt.gijsbertsen@geweldnergensthuis.nl