Trouw inventariseert gebruik codewoord bij apotheek

De invoering van een codewoord, begin deze maand, heeft al een aantal slachtoffers over de streep getrokken om huiselijk geweld bij de apotheek te melden. Dat blijkt uit een artikel in Trouw. Het dagblad hield een rondgang langs 25 apothekers.

De bevraagde apotheken liggen verspreid door heel het land, zowel in dorpen en steden.

De meeste van deze apotheken hadden nog geen ervaring met het codewoord Masker 19. Eén praktijk had wel een melding gekregen. Hoeveel meldingen er landelijk precies zijn binnengekomen bij de apotheken is onbekend.  “Dat houden we bewust niet bij,” zegt Aris Prins, voorzitter van de apothekers-brancheorganisatie KNMP in Trouw, “het is niets om mee te koop te lopen. Maar persoonlijk heb ik al over vijf meldingen gehoord. Stuk voor stuk schrijnende gevallen. Maar het is mooi dat we met iedere melding iemand kunnen helpen”.

Training

Een aantal apothekers heeft volgens de krant twijfels over de uitvoering van het codewoord in de praktijk. De bekendheid van het codewoord zou slachtoffers volgens hen kunnen afschrikken. Een deel van de medewerkers zegt niet genoeg training te hebben gehad om slachtoffers te kunnen opvangen. De brancheorganisatie is momenteel bezig met het ontwikkelen van een training, die later dit jaar beschikbaar moet zijn.

Ondanks hun twijfels, zien de apothekers ook voordelen. Vanwege de laagdrempeligheid zou de apotheek volgens hen een geschikte plek zijn om huiselijk geweld te melden. “We zijn voor mensen een bekend gezicht,” aldus een assistente. “Bovendien hoef je bij ons geen afspraak te maken, zoals bij de huisarts”.