Arnhem wil plan van aanpak huwelijksdwang en achterlating

Scholen in Arnhem moeten gaan bijhouden en melden hoeveel jongeren er na de zomervakantie niet terugkomen. Ook komt er een plan van aanpak tegen huwelijksdwang en achterlating. Dat heeft de Arnhemse gemeenteraad unaniem besloten naar aanleiding van een voorstel van SP, D66, ChristenUnie en PvdA.

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) schat dat huwelijksdwang en achterlating in Arnhem tussen de zeven en zestien keer per jaar voorkomt.

Precieze cijfers zijn niet bekend en ook is bij veel scholen niet duidelijk wat ze doen op dit gebied. Daarom wil de gemeente dat er een plan van aanpak komt waarin staat hoe vroegtijdige signalen kunnen worden opgepikt en hoe hierop wordt ingespeeld.

Volgens het KIS gaan veel gevallen van achterlating gepaard met opvoedproblematiek. Omroep Gelderland meldt dat het advies is om ouders gezamenlijk en apart voorlichting te geven over hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen. Ook kunnen scholen een belangrijke rol spelen in de vroeg-signalering. En is het belangrijk om 'cultuursensitief' te werk te gaan, stelt het KIS. De meeste slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating komen volgens het kennisplatform uit Marokko, gevolgd door Turkije en Afghanistan. Ze zijn tussen de 19 en 25 jaar, maar recent steeds vaker tussen de 14 en 18 jaar oud.