Drie korte video's huwelijksdwang

Hoewel het door de coronamaatregelen nog niet altijd mogelijk is om naar het buitenland te reizen, is ook deze zomer een risicovol moment voor jongeren die vrezen om uitgehuwelijkt te worden. Met drie korte video's vragen Fier en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating  aandacht voor deze problematiek.

Het doel van de serie is om jongeren te laten zien dat ze niet alleen staan. Via social media worden zij aangespoord om op tijd hulp te zoeken.

In de drie video’s onder de titel ‘Herkenbaar?’ staan de verhalen van slachtoffers en de heftige reacties van hun ouders centraal. De serie laat zien dat niet alleen meisjes en vrouwen slachtoffer worden van huwelijksdwang. De verhalen van slachtoffers in de campagne zijn waargebeurd. In de video’s  is er bewust voor gekozen om de identiteit van deze jongeren te beschermen. Daarom zijn de namen gefingeerd en wordt er gebruik gemaakt van figuranten. Het doel van de video’s is om jongeren te laten zien dat ze niet alleen staan en hen aan te sporen op tijd aan de bel te trekken als ze in de problemen zitten. De video’s worden ingezet op de kanalen van het LKHA, Fier en Veilig Thuis.

Constante druk

Huwelijksdwang vindt zowel plaats in Nederland, als in buitenland. Voor de buitenwereld is het meestal niet zichtbaar dat jongeren in Nederland al veel langer te maken hebben met druk vanuit hun familie. Ze niet vrij zijn om te kiezen met wie ze thuiskomen. Ouders of andere familieleden controleren bijvoorbeeld  hun telefoon en ze ervaren constante druk om te voldoen aan de verwachtingen van hun familie of de gemeenschap. Die druk kan heel subtiel zijn, maar sommige jongeren hebben ook te maken met (dreiging van) fysiek geweld.