GHNT projectenpool ontvangt 60 projectaanvragen

Alle 28 Veilig Thuis regio’s hebben één of meer projectaanvragen ingediend bij de Geweld hoort nergens thuis (GHNT) projectpool van Denken naar Doen 2020/2021. In totaal zijn er circa 60 aanvragen ontvangen. De aanvraagtermijn sloot afgelopen vrijdag.

Het Programmateam en de betrokken ondersteunende (financiële) eenheden binnen VWS zijn nu bezig met de (her)beoordeling van de aanvragen.

logo geweld hoort nergens thuis

Met de opzet van de GHNT projectenpool van Denken naar Doen faciliteert het programmateam de regio’s via gemeenten, om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Of met andere woorden: van Denken naar Doen, om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

De aanvragen mochten betrekking hebben op zowel 2020 als 2021. Het maximale bedrag waarvoor men voor 2020/2021 een aanvraag kon doen was 192.000 euro. Het totale bedrag van alle aanvragen kwam ruim boven de  vijf miljoen euro uit. Dit bedrag valt binnen de begroting, zodat de beoordeling vooral op inhoud kan plaatsvinden en er geen budget gedreven keuzes hoeven te worden gemaakt.

Actielijnen

De aanvragen voldeden in dit traject 2020/2021 beter aan de opgestelde criteria dan de aanvragen die in 2019 waren ingestuurd. Ondanks dat de thema’s in de aanvragen uiteenlopend waren, zijn de prioriteiten van het programma GHNT en de drie actielijnen in het overgrote deel van de aanvragen leidend. Alle genoemde thema’s zijn in meer of mindere mate vertegenwoordigd.

De verwachting is dat het merendeel van de goedgekeurde aanvragen in september een bevestiging ontvangt. Daarna kan iedereen van start om de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe impulsen te geven en te komen van theorie naar dagelijkse praktijk.