VKJP publiceert dossier echtscheiding

Het tijdschrift van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) heeft een speciaal themanummer uitgebracht over het onderwerp ‘echtscheiding'. Uitgangspunt is steeds het perspectief van het kind en de handreiking aan jeugdhulpprofessionals om scheidingskinderen met zo min mogelijk schade door een traumatische periode van hun leven te loodsen.

Dit Dossier Echtscheiding, dat vandaag verscheen, telt maar liefst 284 pagina’s.

Onderwerpen die aan bod komen zijn de herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, het ouderschapsplan volgens het kind, school en echtscheiding, hoe ouderschap veerkracht kan bevorderen, ouderverstoting, echtscheiding in islamitische gezinnen, preventie, EMDR-therapie en het juridisch kader waarmee hulpverleners steevast te maken krijgen.

Onder anderen Inge van der Valk (samenstellers van de herziene Richtlijn), methodiekontwikkelaars Justine van Lawick en Margreet Visser, onderwijsdeskundige Angelique van der Pluijm en André Rouvoet als voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, leverden een bijdrage aan dit themanummer.

Gastredacteur

Klinisch psycholoog Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst was als gastredacteur betrokken. Zij is psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen, en actief pleitbezorger van een hoog deskundigheidsniveau bij de hulpverlening aan scheidingskinderen. Akkerman bepleit de toepassing van evidencebased methodieken, de inzet van gekwalificeerde kinder- en jeugdpsychotherapeuten en veel meer invloed van het kind op de inhoud van het ouderschapsplan. Een interview met Akkerman is te lezen op de VKJP-website.

Zie voor een volledige inhoudsopgave: https://www.vkjp.nl/het-tijdschrift