Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen, heeft het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een infobox samengesteld. De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten.

De infobox is tot stand gekomen met inbreng van onder andere Movisie, NJi, Augeo en het CCV.

Het is geen uitputtende opsomming, er zijn keuzes gemaakt om te komen tot een compact overzicht met doorverwijzingen naar beschikbare informatie. Het biedt dan ook geen procesinformatie en –tools of regionale voorbeelden.

Er wordt doorverwezen naar informatie die ter beschikking is gesteld door verschillende erkende kennis- en trainingsinstituten. Hiermee wordt door het programma GHNT geen kwaliteitsoordeel toegekend aan de genoemde training, opleiding, methodiek.

In de infobox wordt met hyperlinks direct doorgelinkt naar de originele informatiebron van andere organisaties, die door hen wordt beheerd. Heeft u suggesties voor aanvulling van deze infobox, geef dat dan door via: info@geweldnergensthuis.nl.