Kamer stemt in met moties voor nader onderzoek huiselijk geweld

Om meer helderheid te krijgen over verbanden tussen seksuele gerichtheid en huiselijk geweld, moet nader onderzoek worden gedaan naar factoren, risicogroepen, daderkenmerken en verhalen van slachtoffers van geweld achter de voordeur. Ook de noodzaak en wenselijkheid van een expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld moet nader worden onderzocht.

De Kamer heeft gisteren moties die hiervoor werden ingediend, aangenomen.

Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) dienden de motie met betrekking op de expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld. Zij zijn van mening dat deze vorm van geweld een ernstig probleem is dat momenteel onvoldoende erkenning krijgt.

Zij willen dat er dit jaar een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Dat moet onder meer ingaan op de voor- en nadelen zijn van expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld, de gevolgen van psychisch geweld voor slachtoffers en in hoeverre internationale afspraken aanleiding vormen om tot expliciete strafbaarstelling over te gaan.

Seksuele gerichtheid

Bergkamp en Van den Hul dienden ook een motie in met betrekking op seksuele gerichtheid en geweld achter de voordeur. Uit de CBS prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld blijkt dat biseksuele vrouwen alle gemeten vormen van geweld achter de voordeur significant vaker meemaken dan hetero of lesbische vrouwen. Beide Kamerleden stellen dat er nog te weinig duidelijk is over verbanden tussen seksuele gerichtheid en geweld achter de voordeur en pleiten daarom voor nader onderzoek.

  • Bekijk hier deze en andere moties die werden ingediend tijdens het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling.