Nieuwe hulpmiddelen voor de implementatie van MDA++

Er zijn twee nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie van de multidisciplinaire aanpak (MDA++) in de regio’s. Het betreft de Verdiepingskaart MDA++ zonder minderjarige kinderen, en de Dilemmakaart Accenten in de aanpak van huiselijk geweld.

Beide hulpmiddelen zijn een aanvulling op de reguliere bouwstenen MDA++.

De verdiepingskaart is ontwikkeld naar aanleiding van signalen van MDA++ projectleiders en MDA++ casemanagers dat de bouwstenen MDA++ onvoldoende aansluiten op situaties van gezinnen zonder minderjarige kinderen.

Samenwerkende partners lijken de neiging te hebben om eerder los te laten als er geen minderjarige kinderen in het spel zijn. Deze kaart biedt handvatten aan casemanagers en projectleiders MDA++ bij het inrichten van de samenwerking en het verrichten in de praktijk bij structurele onveiligheid in huishoudens zonder minderjarigen kinderen.

Dilemmakaart

De dilemmakaart kan gebruikt worden om tijdens het vormgeven van een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld de dilemma’s en visieverschillen te verkennen en samen oplossingen te bedenken. Welke accenten in de aanpak leiden tot directe en structurele veiligheid en sluiten optimaal aan bij betrokkenen? De dilemmakaart kan tijdens het multidisciplinair overleg en bij teamleren ingezet worden.