Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Het is vandaag de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Veel organisaties in het land houden activiteiten om zichtbaarheid te geven aan dit verborgen probleem.

Eén op de twintig thuiswonende ouderen ervaart ouderenmishandeling.

In veel landen groeit het aantal ouderen substantieel. Daardoor neemt ook het aantal gevallen van ouderenmishandeling toe. Toch is ouderenmishandeling nog één van de minst onderzochte vormen van geweld in (inter)nationale onderzoeken.

Verschillende gemeenten verzorgen vandaag online bijeenkomsten over ouderenmishandeling. Zo houdt de gemeente Zwolle, in samenwerking met Kadera en VeiligThuis IJsselland, een gratis webinar voor zorgprofessionals. Tijdens het webinar leren zij risicofactoren en signalen herkennen, inclusief een live trainingssessie met een acteur over hoe je je zorgen bespreekbaar kunt maken.

De gemeente Molelanden (Zuid-Holland Zuid) heeft voor omstanders een filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wat ouderenmishandeling inhoudt en wat omstanders kunnen doen.

Financiële uitbuiting

Financiële uitbuiting is de vorm van ouderenmishandeling die het meeste voorkomt. Veilig Thuis Utrecht houdt vandaag voorlichting over financieel misbruik voor lokale teams van de gemeenten. Ook is er een signaleringskaart beschikbaar over financieel misbruik.

VR-bril

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van het ziekenhuisorganisatie Isala in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, heeft vanaf vandaag een nieuw hulpmiddel in handen. Een VR-bril waarmee (zorg)professionals de nieuwe Virtual Reality training ouderenmishandeling kunnen volgen. Zodra je de VR-bril opzet, zit je als zorgprofessional in een ‘echte situatie’ waarin je steeds voor de keuze wordt gesteld: Wat zie je? Wat ga je doen? Je ziet direct wat de gevolgen zijn van je beslissing.

De VR-training ouderenmishandeling is ontwikkeld voor Isala-medewerkers en hulpverleners in de regio in samenwerking met Veilig thuis IJsselland en het regionale programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ Zwolle. Binnen Isala wordt de VR-training opgenomen in het scholingsaanbod via de Isala Academie, waardoor artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers de training kunnen volgen.

Nieuwsbrief

Het ministerie van VWS publiceerde gisteren weer een nieuwsbrief Veilig ouder worden met hierin veel aandacht voor de dag tegen ouderenmishandeling.