Meerwaarde Handle with Care – Ruggensteun

Handle with Care – Ruggensteun heeft voor alle betrokkenen meerwaarde, zo blijkt uit een evaluatie. Door de samenwerking tussen de maatschappelijke opvang, het basisonderwijs en ouders ontstaat een beter beeld van het kind, waardoor hij of zij optimale steun op maat ontvangt.

Tilburg werkt als eerste gemeente in Nederland met Handle with Care – Ruggensteun.

Handle with Care – Ruggensteun regelt dat alle betrokken partijen vanaf de start van de begeleiding door de maatschappelijke opvang op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen rondom het kind. Er vindt structurele uitwisseling van informatie plaats tussen de maatschappelijke opvang, het onderwijs en de ouders.

Deze gezamenlijke, gestructureerde werkwijze vanaf de start van de begeleiding zorgt ervoor dat de samenwerking voor alle partijen duidelijk en vanzelfsprekend is. Zeker als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind of als de leefsituatie een negatieve impact heeft op zijn of haar functioneren is dat winst.

Stressvolle ervaringen

Kinderen in de maatschappelijke opvang hebben extra steun nodig om te herstellen van de stressvolle ervaringen die zij meemaken. Voordat zij in de opvang komen, hebben ze gemiddeld al zeven ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Naast dat zij dakloos zijn geraakt en hun eigen huis, eigen spullen en soms hun huisdieren hebben moeten achterlaten, spelen er vaak allerlei andere problemen in hun gezinnen, zoals financiële problemen, ernstige psychische- of verslavingsproblemen van hun ouders of stressgerelateerde problemen bij henzelf.

De laatste jaren is in de maatschappelijke opvang steeds meer aandacht voor de eigen problemen van kinderen en hun behoeften aan steun. Een groot deel van het dagelijkse leven van kinderen speelt zich echter op school af. Het is belangrijk dat zij ook daar een veilige plek vinden, waar ze gehoord, gezien en gesteund worden, zodat gevoelens van stress kunnen zakken en zij (weer) aan leren kunnen toekomen. Dat kan alleen als de leerkracht op school op de hoogte is van de omstandigheden van deze kinderen.

Effectief

“School heeft goed zicht op de kinderen en ziet veranderingen in het gedrag. We kijken met de intern begeleider en de ouders naar wat een kind nodig heeft en wat beter kan. Dat levert vaak veel op,” aldus Nicole Kivits, persoonlijk coach van de Tilburgse maatschappelijke opvang Traverse.

Ook vanuit school heeft de samenwerking een duidelijke meerwaarde. Een intern begeleider van een van de scholen uit Tilburg zegt daarover: “Ik zou willen dat er meer instanties zouden zijn, die werken op de manier zoals Traverse werkt. Het werkt effectief wanneer zij zelf actief contact met ons opnemen en zeggen: Wij zijn betrokken! Laten we samen kijken wat nodig is en wat we kunnen doen voor dit kind”.

Handle with Care - Ruggensteun is een initiatief van Augeo Foundation en maakt onderdeel uit van het landelijke actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.