Landelijke uitrol Drakentemmers

De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs heeft onlangs de overbruggingsfinanciering voor Drakentemmers in 2022 goedgekeurd. Volgend jaar zal in het teken staan van een landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten.

Drakentemmers is een expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier terecht voor informatie over traumabehandeling na structureel huiselijk geweld.

Het platform biedt een integraal trainingsaanbod voor trauma- en gehechtheidsbehandelaars en de mogelijkheid van supervisie en intervisie. Daarnaast voorziet het in matching van vraag en aanbod van behandelaars en instellingen waar gespecialiseerde behandelaars nodig zijn (Vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++). 

Ook brengt het platform knelpunten en good practices in kaart om daarmee het politieke en beleidsmatig bewustzijn te vergroten inzake de noodzaak van goede en effectieve behandeling.

Blijf Groep

In 2022 – 2025 wil Drakentemmers uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk, zodat behandelaren - en organisaties die een behandelaar nodig hebben - uit het hele land kunnen aanhaken. Dit gebeurt onder projectleiderschap van Blijf Groep. Blijf Groep neemt vanaf 1 januari het projectleiderschap van Drakentemmers van de gemeente Almere over.

Het overkoepelende doel is een beter beschikbaar en toegankelijk traumabehandelaanbod voor slachtoffers (volwassenen en kinderen) en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Resultaten

Daarbij worden de volgende resultaten beoogd:

  • Landelijke uitrol van het platform in heel Nederland door minimaal 300 (aankomende) gespecialiseerde behandelaren bij elkaar te brengen.
  • Een significante bijdrage aan tijdige en adequate behandeling van slachtoffers (volwassenen en kinderen) en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++ en ambulante zorg via de matching tool vraag & aanbod op het platform. 
  • Het Vergroten van de expertise door (verdere) ontwikkeling en uitrol van een gespecialiseerd trainingsaanbod in alle regio’s. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met wetenschappelijk onderzoek. Alle aangeboden trainingen worden geaccrediteerd door relevante beroepsverenigingen (NIP, SKJ, NVO, FGZPT).