Onderzoek naar hulpverlening aan slachtoffers huiselijk geweld

Kadera en online platform SAFE van het Radboudumc starten een onderzoek naar de wisselwerking tussen online en offline hulpverlening bij huiselijk geweld.

Kadera en SAFE brengen hun expertise op het gebied van huiselijk geweld, (ex-)partnergeweld, en online en offline hulp samen.

Online hulp in het kader van huiselijk geweld is nog relatief nieuw, ook in de wetenschap. Over de transitie van offline naar online hulp en de wisselwerking tussen deze hulpvormen is nog weinig bekend.

Tegelijkertijd is het gebruik van online hulpverleningstechnieken tijdens corona enorm toegenomen. Veel hulpverleningsgesprekken hebben plaatsgevonden via videobellen, er zijn chatlijnen opengesteld voor slachtoffers van huiselijk geweld en voor sommige mensen in onveilig situaties was digitaal contact het enige veilige contact dat zij nog konden hebben buiten hun agressor om.

Flinke uitdaging

"Zeker tijdens de eerste lockdown verliep een groot gedeelte van onze hulpverlening van de ene op de andere dag via videobellen,"vertelt Jeroen Traas, directeur-bestuurder van Kadera. "Het bleek een flinke uitdaging om hulpverlening – bij uitstek iets wat afhankelijk is van menselijk en interpersoonlijk contact – via een beeldscherm te doen. Toch bleek dit ook voordelen te hebben voor zowel hulpverleners als cliënten: uit intern onderzoek is gebleken dat een deel van de cliënten voorkeur heeft voor een combinatie van online en offline hulpverlening. Dat was voor ons een eye-opener en de reden dat we dit onderzoek willen doen".

Het SAFE platform heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het inzetten van digitale middelen. De combinatie van deze kennis van SAFE en de deskundigheid van Kadera op het gebied van hulpverlening , moet de ondersteuning aan slachtoffers van huiselijk geweld verder verbeteren.

Inzicht

Het doel van het onderzoeksproject is om meer inzicht te krijgen in wat met name voor vrouwen die (ex-)partnergeweld meemaken de behoeften, obstakels en wensen zijn. Op die manier wordt verzameld wat er al goed gaat en wat er nog beter kan om slachtoffers online én offline te ondersteunen. Er wordt een online vragenlijst uitgezet en er worden online en telefonische interviews gehouden met vrouwelijke slachtoffers van (ex-)partnergeweld. De resultaten van het onderzoek zullen in 2022 gedeeld worden met onder andere professionals, beleidsmakers en wetenschappers.