Gesubsidieerde rechtsbijstand bij Wet tijdelijk huisverbod

De VNG heeft signalen ontvangen van de Raad voor Rechtsbijstand over recente problemen bij de inzet van gesubsidieerde rechtsbijstand bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. De VNG informeert gemeenten daarom over hun taken in dit proces en hoe zij deze rechtsbijstand voor uithuisgeplaatsten kunnen regelen.

De taken van gemeenten

Het doel van de Wet tijdelijk huisverbod is om personen die te maken hebben met (dreigend) huiselijk geweld te beschermen. Artikel 5 van deze wet beschrijft de taken van gemeenten en andere betrokkenen bij de inzet van rechtsbijstand van uithuisgeplaatsten. Kort samengevat:

  • De burgemeester is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de Raad voor Rechtsbijstand als de uithuisgeplaatste geen raadsman heeft, en desgevraagd rechtsbijstand wenst.
  • Hiermee is het een taak van de burgemeester om rechtsbijstand voor de uithuisgeplaatste in te schakelen.
  • De burgemeester kan deze verantwoordelijkheid mandateren aan de politie.
  • De Raad voor Rechtsbijstand regelt gesubsidieerde rechtsbijstand voor de uithuisgeplaatste en wijst daartoe een raadsman aan.

Bron: vng.nl