Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt

Door vroegtijdig huwelijksdwang en achterlating in het buitenland te signaleren kunnen professionals veel leed bij jongeren en vrouwen voorkomen. Jaarlijks worden er jongeren gedwongen te trouwen en kinderen, jongeren en vrouwen achtergelaten in het buitenland. Het LKHA start de campagne Herkenbaar? om meer bekendheid hieraan te geven, zodat professionals beter in staat zijn de signalen en risico’s op te merken.

Alert zijn

Via een LinkedIn-campagne geeft het LKHA meer bekendheid over de problematiek die schuilgaat achter huwelijksdag en achterlating en de rol van de professional. Diny Flierman, manager LKHA: ‘Huwelijksdwang en risico’s op achterlating zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Door professionals alert te maken dat ook zij in hun werk iemand kunnen treffen die mogelijk slachtoffer is of wordt en welke stappen ze dan kunnen zetten, hopen we meer mensen te helpen en huwelijksdwang en achterlating te voorkomen.’

Bron: huwelijksdwangenachterlating.nl