Valente: 'Investeren in nieuwe toekomst voor slachtoffers huiselijk geweld loont'

In het programma De Nieuwe Toekomst, beheerd door Stichting 180 en uitgevoerd in verschillende centrumgemeenten, leren vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om weer in zichzelf te geloven en ontdekken ze hun ambities en mogelijkheden voor de toekomst. 

Social Finance NL en Atria hebben onderzoek gedaan naar de effecten en de maatschappelijke waarde van het programma.

Uit het onderzoek van Atria naar de effectiviteit en werkzame mechanismen, blijkt dat De Nieuwe Toekomst effectief is in het (her)nemen van controle over het eigen leven en perspectief op economische zelfstandigheid.

Uit een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Social Finance NL blijkt dat het programma niet alleen maatschappelijke, maar ook financiële waarde toevoegt voor een gemeente. 

Meer informatie hierover vindt u op de website van Valente (bron).

De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Stichting 180 is de landelijke coördinator van deze aanpak.