VR-films over LVB en huiselijk geweld gratis te gebruiken

De virtual-reality (VR) simulaties over leven met een licht verstandelijke beperking (LVB) en huiselijk geweld worden sinds kort door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) aangeboden via een gratis toegankelijk platform. Zo kunnen professionals ervaren wat het betekent om te leven met LVB of huiselijk geweld.

Mensen die een LVB hebben, zijn in de strafrechtketen oververtegenwoordigd. Daarom werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met verschillende partners om meer draagvlak te creƫren voor deze groep. Maar ook om partners bewuster te maken van de impact die een LVB kan hebben. In dit kader ontwikkelde het ministerie een VR-simulatie.

Ga voor meer informatie naar de website van het CCV: www.hetccv.nl (bron).