Influencers waarschuwen voor risico’s huwelijksdwang en achterlating in het buitenland

Om te waarschuwen voor de risico’s op huwelijksdwang en achterlating in het buitenland is het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating een campagne gestart met vijf influencers die zich maatschappelijk betrokken voelen.

Lees meer hierover op de website van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating: www.huwelijksdwangenachterlating.nl.