Aantal adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in eerste halfjaar 2022

Veilig Thuis heeft in de eerste helft van 2022 59.985 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld ontvangen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Daarnaast heeft Veilig Thuis in die periode 66.155 adviezen gegeven.

Achtendertig procent van de meldingen betrof een 'hermelding':  een melding over personen die al eerder bekend waren bij Veilig Thuis, maar waar de betrokkenheid van Veilig Thuis op dat moment al afgelopen was.
Vergeleken met het tweede halfjaar van 2021 is het aantal adviezen gedaald en het aantal meldingen gestegen.
 

Dit bericht is een samenvatting van het nieuwsbericht dat u vindt op de website van het CBS: www.cbs.nl.