Aanpak huiselijk geweld verbeterd in 14 gemeenten tijdens monitortraject Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein heeft meegekeken hoe in 14 gemeenten verbeteringen werden doorgevoerd in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen. De gemeenten hebben volgens Toezicht Sociaal Domein laten zien dat het mogelijk is om die aanpak te verbeteren als alle partijen binnen een gemeente samenwerken.

De gezamenlijke uitkomsten van alle onderzochte gemeenten en praktijkvoorbeelden zijn te vinden via dit nieuwsbericht op de website van Toezicht Sociaal Domein (bron).

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van vier Rijksinspecties: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie.