Vrouwelijke genitale verminking: verbetermogelijkheden voor preventie en toeleiding naar zorg

Vandaag is het de dag tegen vrouwelijk genitale verminking (VGV). Een probleem dat nog steeds in Nederland speelt. Tijdens onderzoek van Vina Slev van de GGD Amsterdam werden verschillende mogelijkheden genoemd om de preventie van VGV en ook de toeleiding naar zorg te verbeteren.

Als drie prioriteiten voor verbeteringen werden benoemd:

  1. Structurele borging en erkenning van de inzet van sleutelpersonen;
  2. Meer kennis over VGV bij alle ketenpartners;
  3. VGV meer bespreekbaar maken.

Een interview met Vina Slev van de GGD Amsterdam over het onderzoek kunt u lezen op de website van ZonMw: 
https://publicaties.zonmw/risicogemeenschappen-willen-praten-over-vrouwelijke-genitale-verminking/.
Onderaan het interview worden verschillende websites genoemd waarop professionals meer informatie kunnen vinden over VGV.