Digitale kaart met aanbod traumabehandeling

Trimbos-instituut heeft een digitale kaart ontwikkeld met een overzicht van het traumabehandelaanbod. De kaart is bedoeld voor cliënten, naasten en hupverleners. 

De kaart bevat informatie over het hulpaanbod, de doelgroepen van het aanbod, de behandelvormen (ambulant, klinisch, deeltijd), en voor wie de behandeling bedoeld is. 

Om de kaart te maken is in 2021 het gespecialiseerd traumabehandelaanbod binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) geïnventariseerd. Door de inventarisatie werd ook zichtbaar welk aanbod er nog ontbreekt. Zo blijkt dat er met name aan (crisis) klinische plaatsen een tekort is, aldus Trimbos-instituut.

Meer hierover – en een link naar de digitale kaart – vindt u op de website van Trimbos-instituut (bron):
www.trimbos.nl