Aantal slachtoffers seksueel misbruik dat hulp zoekt bij Centrum Seksueel Geweld blijft stijgen

In 2022 is het aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat hulp zocht bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met 54 procent gestegen ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 van het Centrum Seksueel Geweld. 

Als mogelijke verklaring voor de stijging in 2022 worden de onthullingen van seksueel misbruik bij The Voice of Holland genoemd. Los daarvan ziet het CSG al langer een stijging in het aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat zich bij hen meldt. Het CSG verwacht dat de stijging ook de komende jaren doorzet, onder andere vanwege de extra aandacht die er nu is voor het onderwerp.  

Het Jaarverslag 2022 en meer informatie erover vindt u op de website van het Centrum Seksueel Geweld (bron):
www.centrumseksueelgeweld.nl