Aantal verzoeken om kinderbeschermingsmaatregel gedaald

Het aantal keren dat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter verzocht om een kinderbeschermingsmaatregel is fors gedaald. Dat blijkt uit het jaarbericht ‘Kijk op Kinderbescherming 2022’ van de Raad voor de Kinderbescherming. 

Van de in 2022 ingestroomde zaken, werd 1572 keer een verzoek gedaan bij de rechter om een machtiging uithuisplaatsing. In 2021 waren dat nog 1997 verzoeken. 

De daling van het aantal verzoeken hangt samen met een afname van het aantal meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming voor een onderzoek naar een kinderbeschermingsmaatregel. 

U leest meer hierover op de website van de Raad voor de Kinderbescherming (bron). Daar vindt u ook het jaarbericht:
www.rvdk.nl