KNMG-meldcode vernieuwd

In november is een vernieuwde versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden.

De KNMG-meldcode is op een aantal punten verduidelijkt, de structuur is verbeterd en er is een toegankelijke digitale versie beschikbaar gesteld. De meldcode biedt artsen ondersteuning bij het herkennen van signalen van kindermishandeling of andere vormen van huiselijk geweld. De verschillende onderdelen van de meldcode helpen ook bij het zorgvuldig overwegen van een juiste aanpak.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de KNMG: www.knmg.nl (bron).