Week tegen Kindermishandeling 2023

De Week tegen Kindermishandeling vindt plaats van maandag 20 november tot en met zondag 26 november 2023.

In het hele land vinden allerlei activiteiten plaats. Het thema dit jaar is ‘Deel je zorgen. Je staat er niet alleen voor’. 

De Week tegen Kindermishandeling wordt mede georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad voor de Kinderbescherming.  

Meer informatie vindt u op: www.weektegenkindermishandeling.nl