Raad van de Europese Unie neemt EU-wetgeving aan die geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld bestrijdt

Op 7 mei 2024 heeft de Raad van de Europese Unie de EU-richtlijn ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld goedgekeurd. 

Met de wet worden genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken, het zonder toestemming delen van intieme beelden, cyberstalking, cyberintimidatie en het online aanzetten tot haat of geweld in de hele Europese Unie (EU) strafbaar gesteld. Het bevat minimumregels voor de omschrijving van de strafbare feiten en voor sancties en verjaringstermijnen ervan. Verder bevat de wet maatregelen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en worden er normen in vastgesteld ter bescherming van slachtoffers van deze misdrijven.

Lidstaten hebben, vanaf de inwerkingtreding van de wet, 3 jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Meer hierover lees je op de website van de Raad van de Europese Unie: www.consilium.europa.eu (bron).