Hoofdlijnenakkoord en de aanpak van huiselijk geweld en seksueel geweld

Vandaag is het hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB gepubliceerd. Daarin staan een aantal zinnen over de aanpak van huiselijk geweld en seksueel geweld.

In het hoofdlijnenakkoord staat onder andere:

  • ''De aanpak van kindermisbruik wordt geïntensiveerd’;
  • ‘Het optreden tegen eergerelateerd geweld wordt versterkt’;
  • ‘Schadelijke praktijken zoals huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking worden aangepakt’
  • ‘De straffen voor zware misdrijven, waaronder terroristische misdrijven en ernstige gewelds- en zedendelicten worden verzwaard’;
  • ‘Keihard optreden tegen grensoverschrijdend gedrag en tegen intimidatie ten opzichte van  eenieder, en tegen alle vormen van straatterreur’.

De publicatie ‘Hoop, lef en trots. Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB’ is te downloaden van de website: www.kabinetsformatie2023.nl (bron).