Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers

E-mailadres: info@langzs.nl  
Website: www.langzs.nl

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven krijgen vaak te maken met juridische procedures die veel van hen vragen. Juridische ondersteuning is daarbij van belang. Het is belangrijk dat slachtoffers niet meegesleurd worden in een procedure, maar dat er waar mogelijk controle wordt gehouden om erkenning te krijgen en recht te halen.

De stichting heeft als doel om de (rechts)positie van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven te versterken en de belangen van advocaten van slachtoffers te behartigen. Daarnaast maakt LANGZS zich sterk voor nabestaanden van geweldsslachtoffers.

Slachtoffers kunnen via de website direct contact opnemen met een bij LANGZS- aangesloten advocaat, of via het e-mailadres op de website contact opnemen met stichting LANGZS. Alle advocaten aangesloten bij LANGZS zijn gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Er wordt van hen verlangd de basisopleiding slachtoffer- en letselzaken te hebben gevolgd, en per jaar tenminste vijf nieuwe slachtofferzaken met betrekking tot ernstig geweld en/of zeden in te nemen.