Stichting Zijweg

Stichting Zijweg is de belangenvereniging in Nederland die opkomt voor vrouwen -en hun kinderen- die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of stalking door de ex-partner. Stichting Zijweg is een landelijk opererende organisatie, die volledig zelfstandig en onafhankelijk opereert.

Wat doet Stichting Zijweg?

In de eerste plaats signaleert en bundelt Stichting Zijweg de knel- en verbeterpunten in het huiselijk geweld beleid i.v.m. vrouwelijke slachtoffers van partnermishandeling en hun kinderen. Stichting Zijweg fungeert hiermee als spreekbuis van de grote groep vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

Ook zoekt en onderhoudt Stichting contact met beleidsmakers en onderzoekers. Op deze wijze fungeert Stichting Zijweg als bruggenbouwer tussen slachtoffers en professionals. Bij contacten met beleidsmakers worden eventueel suggesties voor beleidsverbeteringen aangeboden.

Ten slotte staat Stichting Zijweg voor gedegen en laagdrempelige informatievoorziening aan slachtoffers van partnermishandeling en stalking door de ex-partner.