Publicaties

436 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

In deze rapportage is onderzocht op welke wijze de afgelopen jaren is samengewerkt om mensenhandel te bestrijden.

Rapport | 09-09-2013

Het CIT en het huisverbod: Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Sinds de start van het huisverbod voor plegers van huiselijk geweld is het Crisis Interventie Team (CIT) in de regio Haaglanden ...

Brochure | 04-04-2013

Geweldloos verzet in gezinnen

Doel van de methode is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij ...

Interventie | 19-03-2013

Mensenhandel - Met het oogmerk van orgaanverwijdering en gedwongen commercieel draagmoederschap

Na een update van het juridisch kader wordt ingegaan op incidenten rond mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering.

Rapport | 01-09-2012

Oranje Huis

De Oranje Huis-aanpak richt zich op gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en hiervoor een beroep doen op de ...

Interventie | 05-07-2012

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, ...

Kamerstuk | 05-07-2012

Zorg en grenzen. Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

MOVISIE en ActiZ schreven een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op de aanpak van ouderenmishandeling ...

Interventie | 15-06-2012

Oosterse teelt - Vietnamezen in de hennepteelt

Dit rapport is het resultaat van een exploratief onderzoek naar de rol van Vietnamese verdachten in de hennepteelt in Nederland, ...

Rapport | 29-05-2012

Amsterdam - Leven in gedwongen isolement

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven een verkennend ...

Rapport | 01-05-2012

Asja

Asja is een 7x24 uursprogramma voor meisjes van 14 tot 23 jaar die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die ...

Interventie | 01-04-2012