Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het gaat daarbij om geweld dat wordt toegepast om te voorkomen dat een lid van de familie gedrag vertoont dat de familie-eer in de gemeenschap kan schaden.

Of om geweld tegen de (vermeende) eerschender om de geschonden familie-eer te herstellen. Voor eermoord gebruikt men vaak de term ‘eerwraak’.

Eergerelateerd geweld lijkt in haar uitingsvormen op andere vormen van ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ als huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn echter een aantal verschillen, waardoor een specifieke aanpak noodzakelijk is.

Meer weten?

Bent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier in verband met een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis.
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)