Blijf Groep en politie tekenen convenant over gegevensuitwisseling

Op 5 december hebben Blijf Groep en de politie-eenheden in Noord-Holland en Flevoland het convenant Gegevensverstrekking getekend.

Blijf Groep vraagt de politie regelmatig om het uitwisselen van informatie met betrekking tot het inschatten van veiligheidsrisico's. Bijvoorbeeld bij het maken van een risicoscreening bij de intake of de inzet van een Tijdelijk Huisverbod. 

De politie moet dan elke keer opnieuw toetsen of de gegevensuitwisseling wel geoorloofd is. Er wordt vaak verwezen naar Veilig Thuis, waarmee wel wettelijke afspraken zijn over gegevensuitwisseling. Maar Veilig Thuis is niet bij alle cliënten van Blijf Groep betrokken. Daarvoor heeft Blijf Groep rechtstreeks contact en informatie-uitwisseling met de politie nodig.

Met het convenant dat nu is afgesloten is er duidelijkheid over welke informatie er in welke situatie mag worden uitgewisseld tussen Blijf Groep en de politie.

Meer informatie

Het volledige nieuwsbericht hierover vindt u op de website van Blijf Groep (bron).