Het tijdelijk huisverbod, een korte kennismaking

Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals die met het huisverbod te maken kunnen krijgen.

Het is voorts een toelichting op het stroomschema huisverbod (zie achterin), waarin de route, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken ketenorganisaties zijn opgenomen.

Uit feiten of omstandigheden moet blijken dat de aanwezigheid van een persoon in zijn/haar woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meerdere
personen met wie hij/zij in de woning woont of die daarin anders dan incidenteel verblijven, of wanneer op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. De persoon van wie de dreiging uitgaat moet meerderjarig zijn.